Olagligt fiske

OLAGLIGT FISKE
OLAGLIGT FISKE

Man kan kanske tro att det finns så mycket fisk att det är väl ingen fara om man tar upp lite extra. Men det är så fel det kan bli. En del arter kan till och med vara så få av att man inte får ta upp dem. En del finns det mycket av andra inte. Allt vi gör påverkar miljön inte bara på land utan även under vattenytan.

Vad är det som gör fisket olagligt?

I en del sjöar och hav så finns det fisk som har blivit överfiskade. Det innebär att man har fiskat upp så många fiskar att det inte längre finns tillräckligt så att de ska kunna föröka sig och kunna klara sig. En anledning till att överfiske sker är de som fiskar olagligt, oreglerade och orapporterade fisket, IUU. IUU står för Illegal, unreported och unregulated. Detta är inte bara ett problem för fiskarna som minskar utan de drabbar även de fiskare som arbetar lagligt. IUU är ett stort problem eftersom de inte bara förstör genom att ta upp fisk som de inte har rätt till, de påverkar även miljön för de övriga arterna som finns i vattnet.

Förhindra olagligt fiske

EU gör allt de kan för att förhindra det olagliga fisket. Enbart certifierad fisk får importeras och exporteras till och från EU-länder. De har också sammanställt en lista med fartyg som de känner till utför olagligt fiske. Dessa har de extra koll på och denna lista uppdateras kontinuerligt så fort de får reda på något nytt fartyg som inte följer fiskereglerna. Om man kommer från ett EU-land men tjuvfiskar någon annanstans så det stor risk att man får böter. Hur höga böterna blir beror helt på hur mycket man har fångat, man ska inte kunna få någon vinst av den fångst man fått.

Hållbart fiske

Det är viktigt att alla som sysslar med någon form av fiske ska sträva efter att det är hållbart i längden. MSC, Marine Stewardship Council, har tagit fram tre principer som är bra att följa; det första är att man får se till att det finns tillräckligt med fisk kvar i vattnen. Det är viktigt att fiskebeståndet förblir produktivt och livskraftigt för all framtid. Det andra är att se till havsmiljön, att yrkesfisket inte får påverka andra arter, utan de ska kunna leva vidare utan att drabbas. Sist men inte minst hur fisket hanteras. MSC har en certifiering som där man behöver följa lagar för att få fiska.

Precis som mycket annat så är det en ständig utveckling på hur man på bästa sätt ska kunna få fisket att bestå samtidigt som inget annat blir drabbat. Om man har tänkt att man ska ut och fiska men är osäker på vad som gäller är det en bra idé att kolla upp och skaffa ett fiskekort. Det finns olika bestämmelser för olika ställen vad som gäller. Allt faller inte under allemansrätten. Var på den säkra sidan så det inte uppstår några bekymmer för den som fiskar, djurarterna eller yrkesfiskarna i framtiden.

© 2021