Fiskeregler för fiske i Örekilsälven

FISKEREGLER FÖR FISKE I ÖREKILSÄLVEN
FISKEREGLER FÖR FISKE I ÖREKILSÄLVEN

Vilka är dom förbjudna fiskemetoderna idag? Det beror dels på vart man fiskar, rent geografiskt dels vilka årstider. För att göra det enkelt fokuserar vi på en av dom mer populära områdena, Örekilälven. Örekilsälven har sin källa från sjöarna längs Ed i Dalsland. Floden strömmar ner till Rölanda och sedan förbi Gesäter ca 5 km och sen vidare till Bohuslän. Floden fortsätter vidare till Kärnsjön strax norr om Munkedal. Efter ca 5 km under sjön vid E6, strömmar floden tillsammans med Munkedalfloden ytterligare några km, och flyter slutligen vidare in i Saltkällefjorden vid Munkedals hamn.

Fiske och regler

Fiskvårdsområdet här omfattar sträckan från mynningen till havet i Saltkällefjorden och vidare till sjön Kärnsjön vid Torp-dammen i norr. Laxfiske i floden har en lång historia och på medeltiden gick munkarna på Dragsmarksklostret för att fiska lax i floden. Fisket är uppdelat i tre sektioner, A, B och C. De två översta sektionerna är uppdelning av specialfiskeområden.

Fiske i Region A

Denna region är högst uppför floden och är begränsad till den övre delen till flodens västra sida. Fiske är tillåten från ca. 40 meter söder om laxområdet vid ”Brålandsfallet” och nedströms mot söder om slutet av pool # 14. I pool # 9 är fiske tillåtet från båda sidor av floden samt på östra sidan av floden från ”Skäret” till korsningen med Munkedalfloden, där denna region slutar. Viktigt att notera att högre regioner i ”Brålandsfallet” inte är en del av fiskeområdena och att allt fiske där är förbjuden. Regionen är inte på något sätt en del av Munkedalfloden.

Fiske i Region B

Regionen finns belägen på östra sidan av floden i korsning med Munkedal, och på västra sidan från ”Gatesand” och sedan nedströms på båda sidor i södra änden vid järnvägsbron på ”Åtorp”. I pool # 19 är fiske tillåtet från båda sidor av floden. Notera här att fiske inte är tillåtet från västra sidan av floden i nedre delen av poolen # 25 samt att den lägre delen av regionen delas med region C.

Fiske i Region C

Denna region finns på båda sidor av floden från marken vid ”Åtorp” och nedströms mot flodens mynning vid ”Saltkällefjorden”. Här är det viktigt att observera att den övre en del av regionen delas med region B.

Allmänna fiskeregler

Sedan finns det givetvis allmänna fiskeregler som man måste förhålla sig till. Dessa finner man på Svenska fiskereglers hemsida. Där finns det dels en bilaga som handlar om Fiskelagen dels bilagan ”regler för fiske i vattendrag som mynnar ut i havet”. Svenska Fiskereglers hemsida är länsstyrelsens där du som fiskare kan ta del av alla lagar och regler som fiskare behöver följa i Sveriges stora sjöar och utmed kusterna (Svenska). Här har man dessutom digitaliserat en tjänst som gör det möjligt att, via GIS, sök på olika vattenområden och via hemsidan får presenterat de regler som råder just där. Väldigt praktiskt för dig som fritidsfiskare. Det finns en hel del annat matnyttigt där. Lycka till med fisket!

© 2020