Fiskar som du bör undvika att äta

FISKAR SOM DU BÖR UNDVIKA ATT ÄTA
FISKAR SOM DU BÖR UNDVIKA ATT ÄTA

I Sverige rekommenderas ofta ett högt intag av fisk eftersom fisk innehåller selen, jod och D-vitamin som är viktiga näringsämnen. Fet fisk innehåller även nyttiga fetter som Omega3. Fisk är alltså nyttigt men det finns också nackdelar med att äta fisk för ofta. Det gäller att vara uppmärksam så att den fisk man äter varken innehåller miljögifter som är skadliga för hälsan eller att fisken är hotad ur miljösynpunkt.

Världens fiskebestånd sjunker stadigt och arter som förr var fritt fram att äta är nu utrotningshotade. För att stärka fiskebeståndet ska man variera fiskintaget genom att äta olika typer av fisk och inte tära specifikt på en art. Genom att variera fiskintaget får man också i sig olika typer av näringsämnen.

Anledningen till att många fiskarter idag är hotade är på grund av en ohållbar fiskeindustri. Ett av de största hoten mot våra hav är bottentrålningen som är den vanligaste fiskemetoden i Sverige. Bottentrålning är en mycket effektiv metod för yrkesfiskarna då den är automatiserad men det innebär förödande konsekvenser för havets djurliv. Vid bottentrålning slätas bottnarna ut och de arter som lever vid havsbottnen får svårt att hitta områden där de kan leva och fortplanta sig. Fisk och skaldjur som fastnar i näten och följer med det tänkta bytet upp till ytan används inte utan dör helt i onödan. Bottentrålning kräver även en hög bränsleförbrukning vilket i sig påverkar miljön negativt.

Hur hittar du rätt fisk

Det är viktigt att den fisk man äter är vald med omsorg både ur hälso- och miljömässiga skäl. Att fråga varifrån fisken kommer och om den är fiskad med hållbara metoder i butiken eller restaurangen man besöker är jätteviktigt. Dessa typer av frågor hjälper till att väcka uppmärksamhet kring problemen. Restaurangägare och inköpare till mataffärer och butiker sprider sedan kundernas vilja vidare till fiskeindustrin.

Om man inte får ett tydligt svar när man frågar i mataffären går det att själv se till att man endast köper fisk som kommer ifrån hållbart fiske genom att leta efter miljömärkningar, välj fisk som är märkt med KRAV, MSC eller ASC. Det går också att använda sig av WWF:s fiskguide där fiskarterna märks med färgerna grön, gul eller röd beroende på om de är fritt fram att äta dem eller om de bör undvikas. Om fisken är märkt med grön är det fritt fram att äta fisken, är fisken märkt med gul ska man vara försiktig och är fisken märkt med röd färg så ska fisken undvikas. Många av arterna är märkta med fler än en färg och det beror på att fisken kan vara fiskad på ett hållbart sätt i ett land medan den fiskats på ett icke hållbart sätt i ett annat.

Glöm inte att kolla upp att fisken inte innehåller några miljögifter. Fisk är i grunden nyttigt men idag innehåller tyvärr många fiskarter miljögifter så som PCB och Dioxiner, dessa miljögifter samlas just i fet fisk som sill, lax, strömming och öring. Dessa fiskarter ska undvikas av barn, unga kvinnor, gravida och ammande om de har fiskats i Östersjön men även vissa arter som fiskas från Vänern och Vättern bör undvikas.

© 2020