Djuphavsfiskar

Trots att de djupa haven är både kalla och mörka så finns det gott om bottenlevande fiskar och andra organismer som har anpassat sig till ett liv på många kilometers djup. Men vad finns det egentligen för slags djuphavsfiskar och hur klarar de att leva på en sådan plats när trycket är så högt? Det ska vi ta reda på i den här artikeln.

DJUPHAVSFISKAR
DJUPHAVSFISKAR

Vad är en djuphavsfisk

Till djuphavsfiskar räknas de fiskar som existerar, precis som namnet antyder, på djupt vatten.En stor del av arterna som lever långt nere i havsdjupen är helt blinda. Till sin hjälp har de istället utvecklat stora och breda munnar, vilket gör att de lättare kan få i sig all föda som kommer i deras väg. Vissa av djuphavsfiskarna är dessutom självlysande. Det har att göra med att fisken har ätit självlysande bakterier. Att fisken sedan själv blir självlysande är en fiffig anordning som hjälper den att locka till sig en partner.

Miljön som djuphavsfiskarna lever i är oftast inte särskilt tilltalande, det är kallt och vattentemperaturen håller sig runt 2–3 grader. Eftersom omgivningarna där nere är så pass ogästvänliga så har fiskarna tvingats att genomgå en hel del anpassningar genom åren för att kunna leva där. Trycket är dessutom väldigt högt på havsbotten, vilket djuphavsfiskarna har löst genom att de också själva har utvecklat ett högt tryck på deras insida. De har också anpassat sig genom att molekylerna i deras celler har blivit mycket mer motståndskraftig mot just tryck. Det går dock inte att ta med sig djuphavsfiskar upp till ytan och låta dem leva i ett akvarium där. Eftersom de är anpassade till det höga trycket på havsbotten så dör de om man försöker förflytta dem från havsdjupet och upp till lufttrycket bland oss.

Djuphavsmarulk

Djuphavsmarulken har med sitt lysorgan och stora mun, ett väldigt distinkt utseende som är lätt att känna igen. Lysorganet utgörs av ett långt spröt och fisken använder den för att kunna locka till sig byten. Djuren dras till lysorganet eftersom det tror i sin tur att det är en självlysande fisk som den kan äta. När djuret har kommit tillräckligt nära marulkens lysorgan så blir den istället uppäten.

Havskatt

Havskatten är en fisk som har fått sitt egendomliga namn på grund av sitt utseende. Den har en mycket stor mun, och ser nästan varglik ut, men trots sin rejäla mun består havskattens föda främst av kräftdjur. Fisken har också stora tänder som de använder till att att riva bort kräftdjuren från havsbotten med. Med hjälp av tänderna kan fisken sedan bita sönder de hårda kräftskalen.

Eftersom djuphavsfiskarna lever på ett sådant djup, så finns det fortfarande mycket som vi inte känner till om dem. Det är svårt att ta fram fakta om djuren när forskarna måste dyka ner till deras nivå på havdjupet för att lära sig mer. Därför finns det också en stor chans att många fler arter av djupshavsfiskar kommer att upptäckas med tiden. Om man vill fiska havskatt så kan man ta sig till västkusten där det anordnas fisketurer med inriktning på bland annat havskatter och andra spännande fiskar.

© 2020