Bland det mest klassiska med flugfiske och flugbindning är ju våtflugan, här är en spännande variant.

När fisken vakar försiktigt på eller strax under ytan under dagsländetider är det med största sannolikhet flytande nymfer, kläckande eller stigande kläckare som fisken jagar. Utan att knappt varken se eller höra vaken sprider sig vakringarna över vattenytan, en vacker syn.

När en sådan ”högtid” infaller kittlar och lockar torrflugorna i asken, men det gäller att ha karaktär och tänka och spana både en och två gånger till innan man knyter flugan på tafsen. För rätt fluga är antagligen en oförtyngd nymf eller en fluga som fiskar just under ytfilmen, en ”kläckare” eller varför inte en våtfluga. En fördel med våtflugan är att den är fiskbar på många olika sätt, torr direkt ur asken rider den gärna på ytan och imiterar en kläckande insekt och våt så fiskar den som en dränkt slända eller en insekt som är på väg att stiga mot ytan. Det är upp till dig och din fisketeknik att bestämma, jag har t ex. fått flertalet öringar och harrar på en infettad March Brown eller en dylik fiskad med infettad tafs. Alltså en ”våtfluga” som fiskas torrt.

Lika mångfacetterad som fiskfångaren March Brown anser jag att Medallion Biot Wet Fly, som jag presenterar här är. Flugan kan i flytande tillstånd imitera en kläckande eller nykläckt slända och i vått tillstånd under ytan en stigande eller dränkt slända. Mönstret påminner mycket om den simmande sländan i ett tidigare inlägg, skillnaden är att den här inte är förtyngd och har mindre ingredienser vilket gör den lämplig även i mindre krokstorlekar. Jag binder Medallion Biot Wet Fly i krokstorlekarna 14, 16 och 18 och i färgerna tan, brun, oliv och grått. De krokstorlekarna och färgerna tycker jag täcker in det mest som man kan tänkas imitera.

  • Medallion Biot Wet Fly
  • Krok: Tiemco 200R
  • Tråd: valfri, jag använder Danville Spiderweb
  • Stjärt: rapphöna
  • Kropp: Turkey Biot
  • Underkropp:  Wapsi Superfine Dubbing
  • Vingar: Medallion Sheeting
  • Thorax: Awesome Possum, ekorre, hare el. dylikt
  • Ben: rapphöna