Jag har länge funderat på det, men aldrig kommit till skott. Igår bestämde jag mig dock äntligen för att göra ett första försök på en SBS.

SBS står ju för Step-By-Step och är ett fantastiskt hjälpmedel för att ta sig an ett nytt flugbindningsmönster och/eller teknik att binda. Här är mitt första försök på en SBS, jag hoppas det skall inspirera någon?

Flugan jag valt att binda är en mångsidig och universiell kläckare. Beroende på färg och storlek kan den egentligen imitera allt – dagsländor, nattsländor och midges (fjädermyggor o dyl.). Flugan jag binder nedan är bunden på krokstorlek 13 och jag anser att den i den här färgen och storlken både kan imitera kläckande dag- och nattsländor. Flugan är relativt lättbunden, ligger väldigt rätt i vattnet och har god flytförmåga.

Fäst in bindtråden och lägg en grund med bindtråden utmed krokskaftet, så långt som du önskar kroppen.
Bind in kroppsmaterialet, fäst ordentligt med bindtråden.
Linda kroppsmaterialet runt krokskaftet och fäst in det. Jag gillar Zap-A-Gap och applicerar gärna det någon cm. på tråden när jag fäster in kroppsmaterialet.
Dubba håret på tråden och bind det på kroken, bind det ganska tätt och lämna plats åt resterande material.
För krokstorlek 13 som jag bundit här har jag använt CDC-fibrer från två fjädrar. Jag använder "Marryats CDC Tool" för att separera fibrerna från fjäderstammen. Bind in fibrerna direkt efter dubbingen.
Preparera en rapphönefjäder och bind in det som hackel på undersidan av kroken.
Klipp ut en smal remsa (ungefär lika bred som dubbingen) och klipp ut ett "V" på ena kortsidan och bind in materialet framför CDCn. Denna process gör att CDC samlas och lägger sig i rätt vinkel. Förstärk materialet med att skapa ett "huvud" och avsluta med två whipfinishknutar.
Flugan är färdig! Bild från annan vinkel.