Ja, syftet med det här (bloggen du nu läser) är inte speciellt komplicerat.

Jag har alltid tänkt att skapa en fiskedagbok, men det har aldrig blivit av. Jag är ganska duktig på att systematisera alla mina flugor i ett ganska nördigt Excel-dokument, men en fiskedagbok har aldrig blivit av.

Efter att ha googlat lite förstod jag att det nya är att ha en publik fiskedagbok, och jag skall inte vara sämre. Så en blogg blev det alltså …

Sen bör ju tilläggas att jag är en man som alltid gillat att skriva och har mycket åsikter, så kanske detta med blogg kan vara terapi både för mig och min omgivning.

Så, syftet är alltså att samla alla intryck och händelser i mitt liv som innehåller flugfiske som tema. Förutom själva fisket kommer jag antagligen också att beröra det runt om kring. Spön, rullar, böcker, filmer, flugor och sånt alltså. Jag kan redan nu i denna tidiga fas ana att andra händelser som inte är direkt förknippade med flugfiske även kommer att beröras …

Hur som helst, välkommen!